De therapeut

Mijn naam is Ineke KleinJan.  Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen. In 2016 ben ik aan de voltijd HBO opleiding voor vaktherapie begonnen aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. In  2019 ben ik afgestudeerd en ontving ik mijn Bachelor of arts. Op 1 oktober 2020 opende ik de deur van mijn eigen praktijk en werk ik als vaktherapeut beeldend. Ik geef therapie aan kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast ben ik beeldend kunstenaar en geef ik schilderlessen, gastlessen en workshops. 

In september 2022 ga ik naast mijn werk de opleiding tot tekenspecialist volgen. De dagen waarop ik therapie zal geven zijn vanaf september op maandag, woensdag en donderdag. 

 

De werkwijze

Na de aanmelding volgt er een oriëntatiegesprek. Dit gesprek duurt 30 minuten en is gratis. In dit gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen en te kijken of er een klik is tussen jou en mij als therapeut. Voor het slagen van de behandeling is dit van groot belang. Klik hier om het contactformulier in te vullen, dan neem ik contact met je op om een afspraak te maken.

Tijdens het intake gesprek (1 sessie) bespreken we jouw hulpvraag. Na de intake volgt een observatieperiode (4 sessies) hierbij zal je hulpvraag verder worden geïnventariseerd en wordt een behandelplan opgesteld, waarin jouw hulpvraag en doelen beschreven staan, Hierna volgt de behandeling waarin gewerkt wordt aan jouw doelen.  Tijdens de behandelperiode volgt de evaluatie waarin bepaald wordt in hoeverre de gestelde doelen behaald zijn, bijgesteld moeten worden en of er vervolgbehandeling plaats zal vinden. In de laatste sessie wordt teruggekeken naar jouw behaalde resultaten en wordt de therapie afgesloten.

 

Tarieven

  • Kennismaking: gratis
  • Intakegesprek 70,- 
  • Individuele sessies 70,-
  • Groepssessies 50,- p.p.                                                                                 

Een individuele sessie bestaat uit 45 minuten therapie & 15 minuten verslaglegging door de therapeut na afloop. Groepssessies duren 1,5 uur met 30 minuten verslaglegging door de therapeut.

Vaktherapie komt op verschillende manieren in aanmerking voor een vergoeding. Klik hier voor meer informatie over vergoedingen.

Maandelijks ontvang je een factuur per e-mail. Aan het eind van de maand, ontvang je een factuur van de afgelopen maand.  De volledige- en algemene betalingsvoorwaarden kun je hier lezen.