Mocht je niet tevreden zijn of een klacht hebben over de behandeling of andere zaken met betrekking op beeldende therapie of een workshop dan zou ik het fijn vinden om hierover met je in gesprek te gaan. Door middel van een gesprek kunnen we samen naar het probleem/ de klacht kijken en zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. 

Mochten we er samen echt niet uitkomen dan kan er verder gezocht worden naar een oplossing door een onafhankelijke partij in te schakelen.

Mijn praktijk staat geregistreerd bij Klachtenportaal Zorg. Hiermee voldoet Ineke KleinJan Praktijk voor beeldende Therapie aan de wettelijk gestelde eisen in de Wkkgz, Jeugdwet, WLz, WMO, Zorgverzekeringswet m.b.t. klachten en geschillen.  Uitgebreide informatie hierover kun je terug vinden op de website van Klachtenportaal Zorg.