Privacyverklaring

Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie verwerkt persoonsgegevens van jou omdat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:                                                                                                                           

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Geboortedatum

Geslacht

Telefoonnummer

E-mailadres

Psychologische gegevens

Medische gegevens

Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om je te kunnen bellen als dit nodig is.

Om de dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Het afhandelen van de betaling.

Uitoefenen van het beroep.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden. 

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van jouw vaste therapeut

 

Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende therapie gebruikt niet meer gegevens dan nodig en bewaard niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de behandeling.  Hiermee houdt Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie zich aan alle eisen die de Algemene Verordening Gegevens Bescherming stelt.
Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gehanteerde bewaartermijn: 5 jaar

 

Ineke KleinJan Praktijk Beeldende Therapie deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Ineke KleinJan Praktijk Beeldende Therapie gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@inekekleinjan-praktijkbeeldendetherapie.nl  Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie is in het bezit van een datalek beveiligingsplan waarin preventieve maatregelen en actiepunten bij een datalek zijn beschreven.  Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inekekleinjan-praktijkbeeldendetherapie.nl

 

Wanneer je contact wilt opnemen met Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie kunt je ons als volgt bereiken: Website www.inekekleinjan-praktijkbeeldendetherapie.nl kopje “contact”  Telefoonnummer: 0681718075 E-mailadres: info@inekekleinjan-praktijkbeeldendetherapie.nl