Zorgverzekeraar

Vaktherapie wordt in veel gevallen vergoed door zorgverzekeraars vanuit het aanvullend pakket. De Vergoeding valt onder alternatieve/complementaire geneeswijze of onder psychosociale therapie. Via onderstaande link zie je alle zorgverzekeraars die vaktherapie vergoeden:

Vaktherapie vergoeding (update: 2021) - Zorgwijzer

Mijn praktijk staat geregistreerd bij NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) onder de vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW).  Door deze registratie wordt beeldende therapie door verschillende zorgverzekeraars (deels) vergoed. 

 

Vergoedingen vanuit de basisverzekering

Het gaat hier om zorg vanuit de basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ. Vaktherapie is een geïntegreerd onderdeel binnen de GGZ-instelling. De kosten voor vaktherapie worden vanuit de basisverzekering van de cliënt vergoed.  Het is mogelijk om als vrijgevestigd vaktherapeut ingehuurd te worden door zorgverzekeraars erkende instellingen. De vrijgevestigd vaktherapeut dient een factuur voor de geleverde vaktherapie in bij de erkende instelling, die de factuur vervolgens rechtsreeks aan de vrijgevestigd vaktherapeut betaalt. 

 

DBC

Een DBC mag geopend worden door iemand die opgenomen is in het BIG-register en bevoegd & bekwaam is om patiënten te classificeren volgens de systematiek DSM-V. Dit wordt dan hoofdbehandelaar genoemd. Een GZ-vaktherapeut, beeldend therapeut, mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de 2e lijns behandeling uit te voeren. Dit wordt dan hulp door derden, taakdelegatie of hulppersoneel genoemd. Het is echter zo dat de mogelijkheid tot inzetbaarheid van een GZ-vaktherapeut per zorgverzekeraar verschilt. In de DBC spelregels is vaktherapie, beeldende therapie wel opgenomen in de DBC beroepentabel van behandelaars. Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut, beeldend therapeut, aanwijzen tot behandelaar.

 

Vergoeding door de gemeente

Vergoeding voor vaktherapie via de gemeente kan lopen via een PGB (Persoons Gebonden Budget), WLZ (Wet Langdurige Zorg) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling).

 

 

 

 

 

 

 

Bron: FVB, 2019.