Zorgverzekeraar

Vaktherapie wordt in veel gevallen vergoed door zorgverzekeraars vanuit het aanvullend pakket. De Vergoeding valt onder alternatieve/complementaire geneeswijze of onder psychosociale therapie. Via onderstaande link zie je alle zorgverzekeraars die vaktherapie vergoeden:

Vaktherapie vergoeding  - Zorgwijzer

Mijn praktijk staat geregistreerd bij: 

NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) onder de vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW).  Door deze registratie wordt beeldende therapie door verschillende zorgverzekeraars (deels) vergoed. 

FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)

Vereniging Tekentaal

Register Vaktherapie

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

 

Vergoeding door de gemeente

Vergoeding voor vaktherapie via de gemeente kan lopen via een PGB (Persoons Gebonden Budget) of WLZ (Wet Langdurige Zorg).

 

Vergoeding jeugdzorg

Mijn praktijk heeft een contract met Samen-14 (samenwerking tussen 14 Twentse gemeenten op gebied van jeugdhulp en WMO-zorg). Voor vergoeding van jeugdigen tot 18 jaar kan contact opgenomen met het loket jeugdhulp van de gemeente.

 

Tarieven per ingang van 1 januari 2023

Consult kennismakingsgesprek (30 minuten)  gratis en vrijblijvend

Consult intake gesprek (45 minuten + 15 minuten* ) € 80,00

Consult individueel (45 minuten + 15 minuten* )  € 80,00

Consult evaluatiegesprekken (45 minuten + 15 minuten* ) € 80,00

Verslag (op verzoek) € 80,00

 

* Per consult is er sprake van 45 minuten therapietijd en 15 minuten voor verslaglegging, voorbereiden en afsluiten van de therapiesessie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: FVB, 2019.