Privacyverklaring

Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van diensten  en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:                                                                                                                            Voor- en achternaam                                                                                                                                             Adresgegevens                                                                                                                                                     Geboortedatum 

Geslacht                                                                                                                                                                Telefoonnummer

E-mailadres                                                                                                                                                            Psychologische gegevens                                                                                                                                                 Medische gegevens

Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Om u te kunnen bellen als dit nodig is.

Om de dienstverlening uit te kunnen voeren.                                                                                                                

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.                                                                     

Het afhandelen van uw betaling.                                                                                                                               Uitoefenen van het beroep.                                                                                                                                                    Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden.                                                                                                                                         

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.                                                     Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw vaste therapeut

Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gehanteerde  bewaartermijn: 5 jaar

 

Privacyverklaring

Ineke KleinJan Praktijk Beeldende Therapie deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Ineke KleinJan Praktijk Beeldende Therapie gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@inekekleinjan-praktijkbeeldendetherapie.nl  Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inekekleinjan-praktijkbeeldendetherapie.nl

Wanneer u contact wilt opnemen met Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie kunt u ons als volgt bereiken: Website www.inekekleinjan-praktijkbeeldendetherapie.nl kopje “contact”  Telefoonnummer: 0681718075 E-mailadres: info@inekekleinjan-praktijkbeeldendetherapie.nl